Garance

Odborné poradenství poskytuji na základě potřebných osvědčení a oprávnění, vydaných státem uznávanými institucemi pro danou profesi, Komorou daňových poradců ČR a Komorou auditorů ČR.

Za svou práci ručím a svou zodpovědnost garantuji v obchodní smlouvě. Jistotu odpovědnosti garantuji rovněž pojistnou smlouvou uzavřenou s renomovanou pojišťovnou. Za celou 20 letou praxi jsem nemusela řešit žádnou škodní událost,  přesto je pojistná smlouva stále sjednána  na poměrně vysokou čásku plnění.  Pro jistotu.

 

Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora soudních znalců ČR