Audit

Proč si vybrat právě nás? Protože i při auditorských službách dle zákona č. 93/2009 Sb., dokážeme včas odhalit  skryté problémy  a zabránit tak  pokutě nebo doměření daně. Využíváme analytický program IDEA, s jehož pomocí můžeme nejen správně ověřit účetní závěrku, ale i rozeznat skrytá nebezpečí.

kontakt: E-Mail: info@sterbova.cz, tel: 608 18 11 29

Audity jsou cenově výhodné.  Při návrhu ceny vycházíme z předpokládané pracnosti a složitosti. Cena je vždy srozumitelně rozklíčována. Nenavyšujeme cenu  skrytými poplatky.

Máme rádi pořádek, zaručujeme spolehlivost a vstřícnost.

Nabízíme:

  • standardně veškeré auditorské služby, jak dobrovolné tak i statutární audity
  • přeměny společností, sloučení, rozdělení, audity zahajovacích rozvah
  • audit před převzetím nebo koupí společnosti
  • ověření dotačních programů z fondů EU
  • prověrky, dohodnuté postupy a ostatní ověřovací zakázky
  • metodickou pomoc při vedení finančního účetnictví, řešení specifických situací klienta
  • podle povahy smluvního vztahu i průběžnou kontrolní a konzultační činnost při vedení účetnictví, včetně upozornění na zjištěné nedostatky a návrhy jejich řešení.

Služby v oblasti auditu mohou využít i firmy, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, ale přesto chtějí mít přiměřenou jistotu, že jejich účetnictví a účetní závěrka odpovídá zákonným požadavkům. U těchto klientů klademe důraz na metodickou pomoc při sestavení účetní závěrky a na podchycení případných daňových problémů či jiných rizik.

Audit účetnictví provádíme jako průběžný s cílem předcházet problémům, tzn. že obvykle během 2. pololetí běžného roku provedeme dohlídku účetnictví a po zpracování roční účetní závěrky klientem její závěrečný audit.

Ověření účetní závěrky auditorem dává statutárnímu orgánu přiměřenou jistotu, že na něho nedopadne odpovědnost stanovená jak novým občanským zákoníkem – zákon 89/2009 Sb., tak trestním zákoníkem.

Ceník auditorských služeb zašleme na vyžádání.

Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora soudních znalců ČR