Ceny

Nabízené služby jsou poskytovány za smluvní ceny v závislosti na obtížnosti a rozsahu zadaného úkolu. Jdeme Vám vstříc kvalitou i cenou. Ceník služeb Vám  zašleme v případě zájmu na vyžádání.

Cenu lze sjednat dle spotřeby času jako hodinovou nebo jako cenu pevnou za jednotlivé úkony či výstupy, popř. jako odměnu náležící jen v případě úspěchu ve věci.

Jednoduchý problém z oblasti daní z příjmů, DPH a účetnictví Vám mohu zodpovědět emailem info@sterbova.cz   zdarma v rámci bezplatné poradny. U složitějších záležitostí můžete řešení objednat rovněž emailem. Co nejdříve obdržíte návrh způsobu řešení, nabídku ceny, termín odpovědi a způsob úhrady.

Hodinové sazby se vztahují k poradenství, konzultacím apod. Taxativní sazby platí pro zpracování dokumentace, kontrolní činnosti, zastupování před správcem daně nebo soudem apod.

Prodloužení lhůty k podání daňového přiznání dle dohody.

 

Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora soudních znalců ČR