Daňové spory

V případě daňové kontroly ani vytýkacího řízení  nemusíte být sami!

kontakt: E-Mail: info@sterbova.cz  tel:  608 181 129

Proč si vybrat právě nás? Protože získáte  účinnou pomoc v daňové kontrole nebo jste-li ve sporu se správcem daně……..nemusíte se s úředníky vůbec  setkat, budeme důsledně  hájit Vaše zájmy. 

Chcete vydělávat? Být produktivní? Tak využijte naše zastupování a minimalizujte riziko daňových sankcí, jako jsou penále, pokuty a úroky z prodlení…

Přesvědčte se, že je  výhodné nechat se zastupovat.

Vše včetně zastupování na úřadech rádi vyřídíme za Vás.

…..více  než 20 letá praxe

…..více  než 100 úspěšně vyřešených sporů a kontrol

 Máte problém? Máme řešení !

 Kromě poradenství v základních daňových oblastech (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň) se od roku 1998 specializujeme na zastupování klientů před správními orgány , u odvolacích řízení a soudních přezkumů rozhodnutí.

 

Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora soudních znalců ČR