Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele

Finanční správa  připustila, že bude respektovat průlomové rozsudky 4 Afs 88/2017–35, a 7 Afs 301/2016 – 70 k dani za nabytí nemovitých věcí a vyměřovat daň ze základu bez daně z přidané hodnoty. Veškerá daňová přiznání, která doposud nebyla prekludována, tj. do tři let od povinnosti podat daňové přiznání mohou být revidována a část daně vrácena.