Garance

Odborné poradenství poskytuji na základě potřebných osvědčení a oprávnění, vydaných státem uznávanými institucemi pro danou profesi, Komorou daňových poradců ČR a Komorou auditorů ČR.

Za svou práci ručím a svou zodpovědnost garantuji v obchodní smlouvě. Jistotu odpovědnosti garantuji rovněž pojistnou smlouvou uzavřenou s renomovanou pojišťovnou  na poměrně vysokou čásku plnění.

 

Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora soudních znalců ČR