Institut ručení za daň z přidané hodnoty i pro neplátce a běžné občany

Tak jsem si myslela, že mě v českých daních už málo co překvapí, ale to jsem se spletla. Dozvěděla jsem se, že finanční správa si vykládá institut ručení uvedený v §109 zákona o DPH (235/2004 Sb..) velmi široce a to  tak široce, že tam zahrnuje i běžné  občany, kteří nemají o principech DPH ani ponětí.  Tak se může stát, že si babička s dědečkem nechají na své chaloupce opravit střechu. Střechu jim opraví plátce DPH, vystaví jim fakturu včetně DPH, oni ji dodavateli řádně a včas  zaplatí. Jenže dodavatel DPH neodvede  na účet finanční správy i když zaplaceno dostal. Babička s dědečkem dostanou výzvu, ať zaplatí DPH znovu, tentokrát finanční správě jinak bude exekuce a zabavení domečku i s tou novou střechou. Pokud je z toho neklepne a budou mít ještě nějaké peníze a sílu se bránit, zaplatí ……….a  začnou se  modlit ať narazí na soudce se zdravým rozumem…….