Jak je to se závazností formulářů pro daňová přiznání?

Ústavní soud vydal velmi zajímavý nález, kde konstatoval, že Finanční správa postupuje nezákonně, když požaduje vyplnění daňových přiznání a dalších vydaných tiskopisů. Ústavní soud říká, že pokud stát po občanovi něco chce, tak to musí stanovit zákonem. Zveřejnění tiskopisu na serveru Finanční správy zákonem určitě není.  Jak je to s uloženými pokutami  za nesprávnosti a neúplnosti v podaných přiznáních? Podle mého názoru nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti, která nebyla   uložena zákonem.