Kariéra

Od listopadu 1993 jsem zapsána jako daňový poradce a člen Komory daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 394. Do roku 1993 jsem pracovala na kontrolním oddělení Finančního úřadu v Uherském Hradišti.

V roce 1996 jsem složila auditorské zkoušky a od února 1997 jsem zapsána jako auditor a člen Komory auditorů ČR pod evidenčním číslem 1696.

Znalcem jsem byla jmenována KS v Brně roku 1998. Znaleckou činnost jsem oprávněna vykonávat v oblasti – ekonomika, účetní evidence, ceny a odhady oběžného majetku, závazků – obchodních společností a fyzických osob. Dále pro odvětví různá se specializací na daň z příjmů právnických i fyzických osob a daň z přidané hodnoty.

Mám dlouholeté zkušenosti s pomocí středním a větším firmám ( v.o.s., s.r.o., a.s., družstva),  při zavádění účetního a daňového systému do praxe, konzultace k daním, auditorské služby.

V oblasti účetnictví poskytuji pomoc při stanovení vhodných účetních postupů i při řešení nových a nestandardních situací včetně tvorby firemních směrnic upravující účetnictví.

Součástí spolupráce je rovněž metodická podpora účetních. Samozřejmostí je aktivní spolupráce se zaměstnanci odpovědnými za administrativu i ekonomiku a mlčenlivost vůči třetím osobám.

Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora soudních znalců ČR