Novinky v EET

E – shopy  nebudou podléhat EET ačkoliv  platební operace probíhají elektronicky. Jak se neustále mění vyjádření a metodické pokyny na stránkách GFŘ k EET, tak se  stále  mění i rozsah subjektů podléhajících EET. Následně se rozrůstá  diskuze nakolik je systém vůbec připraven pro plný provoz. Osobně si myslím, že pokud bude EET opravdu platit pro „všechny“ zůstane mnoho subjektů EET nepodléhajících, například lékaři, lékárny…Otázkou je, zda je  ukládání daňových povinností podle druhu podnikání a v různých lhůtách v souladu se zásadou rovnosti stanovenou daňovým řádem a ústavou. Spíš nikoliv.