Očekávané „snížení“ administrativní zátěže podnikatelů

Obsahem sněmovního tisku č. 206 je návrh na zavedení pokut pro plátce DPH, kteří mají povinnost podávat kontrolní hlášení. Vypadá to, že v české republice bude zakázáno udělat jakoukoliv chybu, každá chyba bude „spravedlivě“ potrestána pokutou až 500 000 Kč. Ve státě, kde beztrestní daňoví úředníci chybným postupem při vydávání zajišťovacích příkazů zlikvidovali spousty prosperujících firem, bude každý plátce povinen uhradit likvidační pokutu za každé drobné opomenutí. Jde o zavedení trestání  omylů a neúmyslných chyb podnikatelů. Ani ministerstvo financí se účelem novely nijak netají – viz. Citovaný sněmovní tisk: „Cílem navržené právní úpravy § 101h odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty je tedy umožnit správci daně uložit pokutu do 500 000 Kč v případě, že nelze uložit pokutu podle odstavců 1 a 2 téhož ustanovení.“   … To není vtip to je česká realita.