Právní stát a „kausa Lafata“

Rozsudkem  Nejvyššího správního soudu (NSS) č.j.  Afs 278/2016 – 54 bylo přiznáno profesionálnímu sportovci s živnostenským listem na činnost fotbalisty právo na uplatnění vyšších tzv. paušálních nákladů ( a tím i nižší daně), než kdyby živnostenský list neměl a činnost vykonával jako tzv. nezávislé povolání. Zdá se, že státní správa rozsudek akceptuje. Teď se objevují  protichůdné názory, které však  pomíjí hlavní sdělení NSS v této věci. Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku deklaroval, že výběr daní musí probíhat podle jasných pravidel a jestliže je  v České republice  s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu.  Nebo-li stát nesmí zneužívat nejasnou právní úpravu, aby vybral co nejvyšší daně. Mám za to, že uvedené závěry NSS jsou podložené a obecně aplikovatelné.