Projekt „Moje daně“

Tak se stalo, že celá novela daňového řádu šla vniveč. Díkybohu. Přes PR vedenou Ministerstvem financí měla novela velkou ambici citelně omezit již tak skromná práva daňových subjektů –  například zrušení toleranční doby 3 dnů pro placení daně, prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů DPH na 45 dnů, neexistenci lhůty pro vyjádření k výsledku kontroly… … Včera 27.4.2020 schválila vláda nový návrh novely, kde zohlednila připomínky Komory daňových poradců. Toleranční lhůty by měly být zachovány, odpočty DPH do 30 dnů, formuláře přiznání  budou stanoveny vyhláškou, na vyjádření k výsledku daňové kontroly musí být dána lhůta, nově navržena možnost prominutí pokut….atd.  Tak snad i parlament zažije rozumu a  v daních dojde alespoň k malému  pozitivnímu posunu.