Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Ústavní stížnost na kontrolní hlášení leží už téměř rok na Ústavním soudu, zatím bez rozhodnutí. GFŘ zatím vydalo Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Pokyn upravuje postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH, ve výši  10, 30 a 50 tis. Kč. Podání žádosti je zpoplatněno 1 000 Kč. Poplatek lze uhradit hotově nebo převodem na účet správce daně. Žádost Je nutné podat do tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru na pokutu. Druhou možností je podání odvolání a odmítnutí uhrazení pokuty z důvodu nezákonnosti kontrolního hlášení, tady je ovšem lhůta pro podání odvolání jen 30 denní.