Ústavní soud poučil finanční úřad jak má postupovat při vyměření a vrácení opočtu DPH

Odpočet DPH, hlavně ten ve  vyšších částkách bývá spojen se snahou finanční správy o „posunutí“ termínu jeho výplaty.  Finanční správa to dělá tak, že zahájí postup k odstranění pochybností ve věci nadměrného odpočtu. Takové řízení může trvat i několik let. Nadměrný odpočet je potom zadržen v plné výši přesto, že rozporovaný nárok na odpočet tvoří třeba pouhé promile celkového nárokovaného odpočtu. Ústavní soud vzkázal finanční správě, že může zadržet pouze rozporovanou část odpočtu, nikoliv zadržet odpočet celý. Braňme se.