Změny v paušálních výdajích po novele zákonem 170/2017 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů číslo 170/2017 Sb., která mění zákon o daních z příjmů ve věci výdajových paušálů snižuje limitní výši paušálních výdajů tak, že pro uplatnění plné výše paušálních výdajů (30 %, 40 %, 60 % a 80 % z dosažených příjmů) se vychází ze snížené limitní výše příjmů 1 mil. Kč, do novely platila limitní výše příjmů pro výdajový paušál  2 mil. Kč.

Novela dále stanoví, že i poplatník, který je účetní jednotkou, vede tzv. „podvojné účetnictví“ vychází při stanovení paušálních výdajů z evidence příjmů podle § 7 odst. 8 ZDP, a nikoliv z výnosů vykazovaných ve vedeném účetnictví. Nebo-li pro účely paušálních výdajů se vždy vychází ze skutečně inkasovaných příjmů.

Pro zdaňovací období roku 2017 při uplatňování výše paušálních výdajů, přicházejí do úvahy dvě možné  varianty:

  • buď vyjde poplatník z původního limitu výdajových paušálů 2 mil. Kč a potom nesmí uplatnit slevu na manželku ani na děti, pokud součet dílčích základů z podnikání ( § 7) a nájmu ( 9)  ZDP, u kterých byly uplatněny paušální výdaje, je vyšší než 50 % celkového základu daně
  • nebo vyjde z nového limitu  výdajových paušálů 1 mil. Kč a může uplatnit slevu na manželku a děti  i v případě že příjmy z podnikání když součet dílčích základů z podnikání (§7) a nájmu (§9) je vyšší než 50% z celkového základu daně

Za rok 2017 je  ještě možné zvolit nižší  variantu daně.