Zmírnění pokut za kontrolní hlášení

Ministerstvo financí nebude měnit zákon o DPH jak mu uložil Ústavní soud, nebo-li nález Ústavního soudu respektovat nebude, ale  na  finanční správě rozhodli, že budou promíjet pokuty za prodlení s kontrolním hlášením.  Doposud bylo možné, podle pokynu GFŘ promíjet pokutu pouze z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo živelné pohromy.  Nyní je možné, podle doplnění pokynu,  za rok 2016 požádat o prominutí dvou pokut,… v roce 2017 lze prominout maximálně jednu pokutu. Platí to k dnešnímu datu, co se bude dít dál, uvidíme.  Shrnutí: kontrolní hlášení je v rozporu s ústavou a pokuty za jeho neplnění se budou promíjet na základě pokynem  stanovených podmínek. Takže nejdřív tvrdě proti plátcům na základě zákona v rozporu s ústavou a potom to zmírníme na základě pokynu. Uff.