Znalecká činnost

  • Ekonomika odvětví
  • Ekonomika, ceny a odhady, oceňování běžného majetku a závazků obchodní společnosti a fyzických osob
  • Ekonomická odvětví různá se specializací na daň z příjmu právnických a fyzických osob a daň z přidané hodnoty
Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora soudních znalců ČR